Archive for August, 2008

Markerad, omarkerad/Marked, unmarked
video, ljud och träning/video, sound and exercise

Landskrona Konsthall, Spelplan
Elisabet Apelmo och Marit Lindberg

Mer information