Archive for March, 2014

foto:Elisabet Apelmo

Elisabet Apelmo & Marit Lindberg
Markerad, omarkerad

Performance, videoinstallation
Malmökonstnärer som samarbetat kring olika performance- och installationsprojekt med social
klangbotten. Markerad Omarkerad involverar tjejfotbollslag (Växjö BK), karatelag (Karate-do Shotokan Akademi) och en manskör (Vox Harmony) som genomför en performance på vernissagedagen. En dokumentation av den visas i utställningen.

http://www.vaxjo.se/-/konsthall/Utstallningar/Utstallningar-2013/Atletiskt/